M. 28 Aug 1799, Nizny Medzev Slovakia
B. 29 Oct 1777, Nizny Medzev Slovakia
D.  
REL.  
occ.  
EM.  
Re.  
Re.  
B.  
D.  
REL.  
occ.  
EM.  
Re.  
Re.  
Children
Martin Pimsner(30 Aug 1802 - )
Agnes Pimsner(21 Jan 1805 - )
Simon Pimsner(3 Jan 1814 - 28 May 1872)
Joannes Pimsner(7 Nov 1820 - )